Bu akşam 21. 30 da MESUT KAYABAŞ yani namıdeğer şeker adamla göle bahar şenliği kuracak gönüllerimiz ...Davetlisiniz . (19/03/2019 10:32) | Sitemizde de şiirleri yayımlanan değerli şair Mehmet NACAR'a Allah'tan rahmet, şiirseverlere ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. (14/03/2019 23:14)


Duyuru

Shakespeare Okumak O Kadar Zor Değil [Devamı]

Thomas Bernhard:  Öfkenin Barok ve Romantik hali [Devamı]

Çok Şey Söylendi Öykü Üzerine Çok+ Bir* [Devamı]

GEÇMİŞTEN ESİNTİLER : BERKANT [Devamı]

SİTEMİZ ŞAİRLERİNDEN MEHMET NACAR HAYATINI KAYBETTİ  [Devamı]

Hoşgeldiniz

Özlü Sözler

    Ne zoruma gidiyor biliyor musun Olric? O’na yazdıklarımı o’ndan başka herkes okuyor.
    Oğuz Atay

Çevrimiçi Üyeler

Yakın zamanda sitemizde 5 üye çevrimiçi oldu.
Üyeleri görebilmek için, üye girişi yapmanız gerekmektedir.

EĞİTİMİN MAYASI SEVGİDİR


 

 

Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir. Baruch Spinoza

 

 

Türk Dil Kurumu tarafından yazılan Türkçe Sözlük’ de sevgi ile ilgili sözcükler şu şekilde tanımlanmıştır:

 

Sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Sevgi seli: Sevginin yoğun olarak sergilenmesi.

Sevgisiz: Sevgisi olmayan.

Sevgisizlik: Sevgisiz olma durumu.

 

-Sevgi, zorlama olmadan, yalnız özgür olduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir.

-Sevgi, kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak gerçekleştirdiği bir birliktir.

-Sevgi, insana özgü dünyadan bir şeyler vermektir. Bunlar ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir.

-Sevgi, kolların her zaman açık oluşudur. Sevgi için kollarınızı kaparsanız, kendinizin dışında tutacak hiçbir şey kalmadığını görürsünüz.

 

-Sevgi; birlikte olmaktan zevk almak, anlayışlı olmak, birbirinden gurur duymak, saygılı olmak, birbirine özen göstermek, etkin dinlemek, ilgi göstermek, sabırlı olmak, paylaşmak, güvenmek, birbirine öğretmek, fırsat vermek, konuşmak, dokunmak, beraber vakit geçirmek, zaman ayırmak, affetmek, üretmek, iletişim kurmak, empati kurmak, duygularını çeşitli şekillerde ifade etmektir.

 

-Sevgiyi en geniş anlamda: “İnsanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümü.” olarak tanımlamak yanlış olmaz. Sevecenlik, ilgililik, anlayış, hoşgörü, acıma, bağlılık ve beğenme de bu duygunun ürünleridir.

 

-Sevgi, insanları birbirlerine yakınlaştıran “görünmez bağ” denilebilecek bir duygudur. Nasıl ki, atomun içinde nötron, proton ve elektron varsa ve bunları birbirine bağlayan şey çekim kuvveti ise; canlılar arasında çekimi sağlayan şey de, sevgi duygusudur.

 

Sevgiye ümit eklendiğinde, insanı harekete geçirir ve yaşama sevincini artırır. Sevgiyle ümit beraber olduğunda motivasyon ortaya çıkar.

 

 

 “ Eğitim ve Sevgi” sözcükleri bir araya getirilmesi gereken en uygun iki sözcüktür. Modern eğitim olarak çağımıza damgasını vuran bütün eğitime ilişkin kuramlarda, üstü kapalı olsa da aslında sevgi hep ön plandadır.

 

-Eğitim, bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

 

"Öğretimin başı öğrenciyi sevmektir..." Bir insanın başka bir insanı sevmesi için öncelikle kendini sevmesi gerekir. Kendisini sevmeyen bir insan başkalarını da sevemez.

 

Sevgi yoluyla girilebilen gönül kapısını öğrencilerine kapatan öğretmenin onlara öğretmeye çalıştığı bilgiler taşın üzerine ekilmiş tohumlara benzerler. Böylesi tohumlar asla çimlenemezler. Kin, nefret, öfke ve şiddetin olduğu yerde sevgisizlik ve korku hâkimdir. İnsan sevmediği ve korktuğu yerden öğrenmek bir yana hızla kaçar. İçinde sevgi olmayan okula öğrenci isteksiz ve zoraki gider.

 

İnsan olarak hepimizin gereksinim duyduğu sevginin yeterince yaşama geçirilebilmesi, dinamik, özgüvenli, duyarlı, sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için, sevgi eğitiminin işe koşulması gerekir. Sadece eğitimde değil toplumsal her ortamda, sevginin bir zayıflık değil, insan olmanın getirdiği bir güç olduğu kavratılmalı ve önemi vurgulanmalıdır.

 

Eğitimin mayası sevgi ve şefkattir. Eğitim sevgiyi öğretmeli ve sevgiyle yapılmalıdır. Çocuklar için sevgi çok önemlidir. Çocukların sevgiye daha çok ihtiyacı vardır. Onlar sevgiyle büyür ve sevgiyle eğitilirler. Çocuk sevgi gördüğü kişiye bağlanır, onu dinler, onun gibi yaşamaya çalışır.

 

Eğitimin vitamini sevgidir. Sevgiye dayalı eğitim veren okulda öğrenci sudaki balık gibidir. Bulunduğu ortamı terk etmek istemez. Sevgiden yoksun öğrenci ise kafesteki kuş gibidir. Kulağı çıkış zilindedir. Sevgi, eğitim verimliliğinde önemli bir faktördür. Sevgisiz, eğitim düşünülemez.

 

Eğiticiler öğrencilerini sevgi dünyasında gezdirerek eğitmelidirler. Gönül kapılarını onlara açık bırakmalıdırlar. Onlar bu kapıdan girerler ve öğretmenlerinin sevgi bahçelerinden istedikleri bilgi çiçeklerini dererek kolayca öğrenirler.

 

Bizi başkalarıyla iletişime açık kılan, bir başkasını özveri ile sevmenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak; bunun en iyi biçimde gerçekleştiği alan, bir insan- kültür etkenliği olan eğitimdir.

 

Sevgiye dayalı bir eğitim ortamının öğrencide saklı olan güçleri, duyarlılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmada daha etkili olacağı savından yola çıkılmaktadır.

 

Eğitimin mayası sevgi ve şefkattir. Eğitim sevgiyi öğretmeli ve sevgiyle yapılmalıdır. Özellikle çocuklar için sevgi çok önemlidir. Çocukların sevgiye daha çok ihtiyacı vardır.

 

Onlar sevgiyle büyür ve sevgiyle eğitilirler. Çocuk sevgi gördüğü kişiye bağlanır, onu dinler, onun gibi yaşamaya çalışır. Sevgi, çocuktaki yönelişlerin geliştirilmesini sağlayan kaynak durumundadır.

 

Kişiler arası ilişkiyi, barışı, güveni, fedakârlığı hoşgörüyü, başarıyı oluşturan önemli özelliklerden biri sevgidir. Sevginin olduğu alanlarda yenilikler, güzellikler ve başarılar gelir. Ümidimizi, yaşama sevincimizi, güçlülüğümüzü sevgilerden elde ederiz.

 

 Duyguların en yücesi, bahçemizin en güzeli, en anlamlısı sevgidir. Dünyamızın hızla döndüğü ve kabuk değiştirdiği günümüzde değişmeyen, kalıcı değerlerimizden biri sevgidir. Bizim yaşayabilmemiz için sevgiyi tüm olumsuzluklara rağmen yaşatmamız gerekir.

 

 Niçin ve nasılları bir kenara bırakarak, insanları, ağaçları, hayvanları, toprağı, suyu kısaca tüm canlıları tadında sevmeli, sevgi dolu kalplerle yaşamayı bilmeliyiz.

 

Bu yüzden eğitimin ana hedeflerinden birisi de sevgiyi öğretmek olmalıdır.

 

 

Sevgiyle kalın…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR:

1.Fromm, Eric. Sevme Sanatı. Çeviren: Yurdanur Salman. Payel Yayınları, İstanbul:  1995

.2.Buscaglia, L. Yaşamak, Sevmek ve Öğrenmek. Çeviren N.Serpil Altuntek, İmge Yayınları, Ankara:2001.

3.Tuğrul, Belma. Sevgi Menüsü. Melisa Matbaacılık,İstanbul:2005.

4.Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı.2.Baskı, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara:1979.

5.Yörükoğlu, Atalay. Eğitim ve Özgürlük. Türk Dili (Çocuk Yazını). 1979.

6.Tarhan, Nevzat. Kendinizle Barışık Olmak. Timaş Yayınları,  İstanbul:2006.

7.Tarhan, Nevzat. Duyguların Dili. Timaş Yayınları,  İstanbul:2006.

8.Gectan, Engin. Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Maya Yayınları, 3.Baskı, Ankara: 1984.

9.Başaran, İbrahim Ethem. Eğitime Giriş. Yargıcı Matbaası, Ankara:1996.

10.Ertürk, Selahattin.  Eğitimde Program Geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara:1974

11.Oğuzkan, A. Ferhan. Eğitim Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara:1974.

12.Meydan Larousse, Dördüncü cilt, Meydan Yayınları, İstanbul:1971.

13.Özden, Yüksel: Öğrenme ve Öğretme. Pegem Yayıncılık, Ankara:2003.

14.Sönmez, Veysel. Sevgi Eğitimi. Adım Yayınları, Ankara 2003.

15.Akıncı, Adem. Hayatın Anlamı ve Din. Yeni Akademi Yayınları, İstanbul: 2006.

16.Kayadibi, Fahri. Sevgi Faktörünün Eğitim Verimliliği Üzerine Etkisi. İstanbul    

17.Özmen, Fatma. Etkili Eğitimin Gerçekleştirilmesinde Duyuşsal Alanın Önemi –Sevgi Eğitimi- Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 9 Sayı : 1, Sayfa:193-198. Elazığ:1999.

 


Seyfettin KARAMIZRAK | 03/01/2019

3 Yorum | 106 okunma | 1 beğeni

Yorumlar

Yorum Yapabilmek için Üye Girişi Yapmalısınız

Ahmet Zeytinci 04/01/2019 10:14

Hepimiz bir ilköğretim ve eğitiminden geçtik. Bir çoklarımız ilkokul öğretmenlerimizi çok sevdik, mutlaka sevmeyenlerimiz de olmuştur öğretmenini. Bir öğretmen öğrencisine kendisini sevdiremiyor ise o sınıfta başarı oranı da haliyle düşecektir. Çocuklar sadece okluda eğitilmez, aileleri de çocuklarına ev de ve değişik ortamlarda eğitim verirler, bu eğitim de sevgi ile yapıldığı zaman, çocuklarımız da daha sağlam karakterli olarak yetişecek ve ilerleyen yaşlarında da toplum daha faydalı bireyler olacaklardır... Sınıfta sürekli bağıran çağıran, çocuklara kızan bir öğretmenin başarı şansı yoktur. Evde ki sorunlarını asla sınıfa, okula taşımamalıdır öğretmenler. Evlerde de anne baba arasında saygı ve sevgi varsa, çocuklar da sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerdir... İçinde sevgi olmayan eğitimin ne aile de ne de okullarda başarı şansı yoktur. Kutluyorum içtenlikle bu güzel yazınızı...

DEĞERLİ KATKILARINIZDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM AHMET BEY...GÜZEL GÜNLER DİLİYORUM...

Seyfettin KARAMIZRAK

Ramazan Boran 04/01/2019 00:01

Günün Seçkisini Ve Değerli Kalemini 
Şiirzamanı Yönetimi Olarak

Gönülden Tebrik Ederiz.


Radyo


Siz de Dinleyin:

Son Yorumlar

Ahmet  Zeytinci
Tahtakurularının Islatılmasında Kullanılan Tekniklerin Derin Analizi
ne mutlu yüzlere biraz tebessüm ekebildi isem....
(Ahmet Zeytinci tarafından)
Devamı
Mesut Turgay Kılıçoğlu
_()__ ÇANAKKALE__()_ M.H
Şİİr zamani ailesi olarak  gün...
(Mesut Turgay Kılıçoğlu tarafından)
Devamı
Mesut Turgay Kılıçoğlu
UNUTULMAYANLARA
Şİİr zamani ailesi olarak  gün...
(Mesut Turgay Kılıçoğlu tarafından)
Devamı
Mesut Turgay Kılıçoğlu
Kır Kalemi, Hakim Bey.
Şİİr zamani ailesi olarak  gün...
(Mesut Turgay Kılıçoğlu tarafından)
Devamı
Mesut Turgay Kılıçoğlu
Ölümsüz Bin Bir Mezar
Şİİr zamani ailesi olarak  gün...
(Mesut Turgay Kılıçoğlu tarafından)
Devamı
Mesut Turgay Kılıçoğlu
Dönmeyi Düşünmediler
Şİİr zamani ailesi olarak  gün...
(Mesut Turgay Kılıçoğlu tarafından)
Devamı
Mesut Turgay Kılıçoğlu
Sahil:
Şİİr zamani ailesi olarak  gün...
(Mesut Turgay Kılıçoğlu tarafından)
Devamı
Kadir  Yatağan
Çanakkale Türküsü
'Çanakkale türküsü' adlı şii...
(Kadir Yatağan tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
UNUTULMAYANLARA
...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
Tahtakurularının Islatılmasında Kullanılan Tekniklerin Derin Analizi
bu yorum 18.03.2019 tarihinde güncelle...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
Tahtakurularının Islatılmasında Kullanılan Tekniklerin Derin Analizi
Ahmet bey ne zaman sizin yazılarınızı okusam d...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Gülsen Tunçkal
UNUTULMAYANLARA
Var olsun can kalem ve yüreğiniz.. beğeni ile o...
(Gülsen Tunçkal tarafından)
Devamı
Gülsen Tunçkal
Ölümsüz Bin Bir Mezar
Allah cc  amanlarını kessin, türkiye barı...
(Gülsen Tunçkal tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
Yağmur Sokakları - Rinde
b u günlerde yağmur yağışlarını bekler ol...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
_()__ ÇANAKKALE__()_ M.H
siperler yan yana göğüs göğüse tarih...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
Ölümsüz Bin Bir Mezar
Dünyanın gözü hep üzerimizde savaşta veya ba...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Şükran Gülcenaz Aydoğan
___ÇANAKKALE___N.Ç
...Ölümüne çoşanlar iman dolu neferdi ...
(Şükran Gülcenaz Aydoğan tarafından)
Devamı
Gülsen Tunçkal
Sevdan Babil Bahçesi
Çok teşekkür ederim hocam.. var olunuz, saygıl...
(Gülsen Tunçkal tarafından)
Devamı
Gülsen Tunçkal
İki Kadın Arasında Ki Medcezir 5.
Çok teşekkür ederim değerli hocam, hem siz se...
(Gülsen Tunçkal tarafından)
Devamı
Ramazan Efe
Hâsılı Kelam..........
...
(Ramazan Efe tarafından)
Devamı

Linkler